ظرف ۱۰۰۰ سی سی گرد رطب با دستگیره و درب پلمب
ظرف ۱۰۰۰ سی سی گرد رطب با دستگیره و درب پلمب
کد کالا: 8044
جزئیات


ظرف ۱۰۰۰ سی سی کره مستطیل با درب پلمب دار
ظرف ۱۰۰۰ سی سی کره مستطیل با درب پلمب دار
کد کالا: 806
جزئیات


ظرف ۹۰۰ سی سی گرد با درب پلمب
ظرف ۹۰۰ سی سی گرد با درب پلمب
کد کالا: 805
جزئیات


ظرف ۷۰۰ سی سی مستطیل رطب با درب پلمب
ظرف ۷۰۰ سی سی مستطیل رطب با درب پلمب
کد کالا: 8043
جزئیات


ظرف ۴۸۰ سی سی ای ام ال مستطیل رطب با درب
ظرف ۴۸۰ سی سی ای ام ال مستطیل رطب با درب
کد کالا: 8042
جزئیات


ظرف ۵۰۰ سی سی لیبل کره چهارگوش پلمب دار بادرب
ظرف ۵۰۰ سی سی لیبل کره چهارگوش پلمب دار بادرب
کد کالا: 801
جزئیات


ظرف ۵۰۰ سی سی کره چهارگوش پلمب دار بادرب
ظرف ۵۰۰ سی سی کره چهارگوش پلمب دار بادرب
کد کالا: 802
جزئیات


ظرف ۲۵۰ سی سی کره چهارگوش با درب پلمب دار
ظرف ۲۵۰ سی سی کره چهارگوش با درب پلمب دار
کد کالا: 803
جزئیات


ظرف۳۰۰ سی سی گرد کره شفاف با درب پلمب
ظرف۳۰۰ سی سی گرد کره شفاف با درب پلمب
کد کالا: 804
جزئیات


ظرف ۵۰۰ سی سی گرد با درب پلمب
ظرف ۵۰۰ سی سی گرد با درب پلمب
کد کالا: 4081
جزئیات


ظرف ۳۰۰ سی سی گرد با درب پلمب
ظرف ۳۰۰ سی سی گرد با درب پلمب
کد کالا: 408
جزئیات


ظرف250 سی سی کره با درب وبدنه شفاف
ظرف250 سی سی کره با درب وبدنه شفاف
کد کالا: 8046
جزئیات


ظرف 650 سی سی جعبه خرما با درب پلمپ دار
ظرف 650 سی سی جعبه خرما با درب پلمپ دار
کد کالا: 8045
جزئیاتمدیریت سایت

شهرک صنعتی پرند بلوار صنعت خ گلریز خ گلشن پلاک1


09330244264
.

Copyright © Digibottle. Design by Vahid Hassani